Gaz dağıtım firmasının doğalgaz kullanabilecek Ev, İş yeri gibi yerlere bırakmış olduğu Servis kutularından itibaren çekilen tesisat, bizim sorumluluğumuzdadır. Yapıdaki Mesken, Dükkan vb. sayısına göre sayaç vanası bırakılır. Sayaç vanasından sonra doğalgaz kullanacak, örneğin; daire için, daire kapısı veya sayacından itibaren yakıcı cihazlara (ocak ve kombi) demir boru tesisatı çekilir.